Godziny graniczne realizacji przelewów krajowych w PLN oraz przelewów zagranicznych lub przelewów krajowe w walucie obcej.