Wyciąg z Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Brzegu.