Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że odbędzie się zebranie sprawozdawcze grupy członkowskiej Banku Spółdzielczego w Brzegu.