Na co można przeznaczyć kredyt?

Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczony jest wyłącznie na  finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej, np.: remont dachu, ocieplenie budynku, wymiana instalacji, nadbudowa,  itp.

Warunki kredytowania :

 • niskie oprocentowanie kredytu
 • prowizja 1% od kwoty kredytu
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę
 • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Wspólnoty
 • okres kredytowania  do 20 lat,
 • waluta – PLN

Wymagania :

 • wniosek o kredyt wraz z wymaganymi dokumentami ;
 • dokumenty określające sposób zarządu nieruchomością wspólną ;
 • uchwała członków (właścicieli) Wspólnoty, wyrażające zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Zarząd Wspólnoty lub przez osobę prawną bądź osobę fizyczną, której powierzono zarząd wspólną nieruchomością;
 • uchwała członków Wspólnoty w zakresie udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu do zawarcia umowy kredytowej;
 • kosztorys przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego z kredytu;
 • w przypadku, gdy zarząd nieruchomością wspólną powierzono w formie aktu notarialnego osobie prawnej lub fizycznej dodatkowo wymaganymi dokumentami są:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym to odpisie wskazany będzie sposób reprezentacji danej osoby prawnej oraz wymienione będą osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej:

lub

–  zaświadczenie wystawione przez właściwy Urząd, potwierdzające wpis do ewidencji działalności  gospodarczej osoby fizycznej, której powierzono zarząd Wspólnotą Mieszkaniową.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Telefon kontaktowy:
774045659, 774045655