kredyt hipoteczny moj dom

Kredyt przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych przewidzianych w umowie kredytu
(z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej).

  • minimalna kwota kredytu 50.000,00 zł
  • okres kredytowania  do 25 lat (istnieje możliwość udzielenia kredytu do 30 lat na wniosek Klienta)
  • udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • spłata w dogodnych ratach malejących lub annuitetowych
  • dogodne terminy spłaty kredytu
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
  • profesjonalna pomoc  ze strony pracowników Banku
  • promocja obowiązuje od dnia 14 października 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku

 

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielanego dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brzegu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,44% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 266.079,11zł, oprocentowanie zmienne 2,32% w stosunku rocznym (WIBOR 3M plus marża 2,09% obowiązująca po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości; do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.), całkowity koszt kredytu 66.079,11 zł (w tym: prowizja  za rozpatrzenie wniosku kredytowego 500,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1.500,00 zł; odsetki  64.079,11 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00 zł, wpis do hipoteki 200,00 zł), spłata w 300 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych (wysokość raty wynosi 880,27 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości  oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.10.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności k