KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM

Kredyt przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych przewidzianych w umowie kredytu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej).

  • minimalna kwota kredytu 50.000,00 zł
  • okres kredytowania  do 25 lat (istnieje możliwość udzielenia kredytu do 30 lat na wniosek Klienta)
  • udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • spłata w dogodnych ratach malejących lub annuitetowych
  • dogodne terminy spłaty kredytu
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
  • profesjonalna pomoc  ze strony pracowników Banku
  • promocja obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 roku do dnia 31grudnia 2021 roku

 

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielanego dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brzegu.

RRSO na dzień 23.04.2021r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 2,44%; całkowita kwota kredytu: 300.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu 2,30% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,09%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.). Równa rata miesięczna w wysokości: 1.560,89 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 77.837,09 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 74.614,09 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,25% od wnioskowanej kwoty wynosząca: 750,000 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 0,75% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.250,00 PLN; prowizja za uruchomienie kredytu na rachunek w obcym banku: 4,00PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 377.833,09 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 23 kwietnia 2021r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji dostępne są w siedzibie Banku lub na stronie www.bsbrzeg.pl.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej