Bank Spółdzielczy w Brzegu spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.


Harmonogram publikacji wskaźników:

  • Za okres 13.03.2020 r. – 13.06.2020 r.
API PSD 2Bankowość internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
100,000,0099,930,07