BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEGU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu

zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku

w dniu 22 czerwca 2018 roku o godz. 10,00

w Restauracji „Herbowa” w Brzegu, przy ul. Łokietka 15

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zebranie Przedstawicieli oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok ubiegły, zatwierdzi kierunki działania na rok bieżący.

Czynny udział w dyskusji przedstawicieli i zaproszonych gości oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełnić zadania i zwiększyć zakres działalności Banku Spółdzielczego.

ZARZĄD