Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Brzegu. Szczegóły zebrań podano w tabli poniżej oraz w plakatach informacyjnych – w formie do pobrania.

Plakat-zawiadomienie