243_medium

Uprzejmie informujemy, że w związku z podjętą w dniu 17.03.2020 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych NBP, Bank Spółdzielczy
w Brzegu dokonał zmiany oprocentowania środków zgromadzonych na depozytach terminowych . Zmienione oprocentowanie będzie obowiązywało od dnia 26 marca 2020 roku. Szczegółowe informację zawiera tabela oprocentowania. 

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmianę oprocentowania środków zgromadzonych na depozytach terminowych , może Pan/ni  złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy terminowej lokaty oszczędnościowej .

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmiany oprocentowania.

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu

26.03.2020 oprocentpowanie Lokat_I