243_medium

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.11.2017r. nastąpi zmiana w Tabeli oprocentowania rachunków bankowych lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Brzegu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji nowej Tabeli, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia obowiązującej Umowy przed datą wprowadzenia zmian. Niezłożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy będzie automatycznie oznaczało
akceptację nowych warunków.

Leokadia Wilkowska
Członek Zarządu