Bank Spółdzielczy w Brzegu oferuje systemy bankowości internetowej w dwóch wersjach:

 • dla klientów indywidualnych – eBankNet
 • dla przedsiębiorców, jednostek budżetowych oraz wspólnot – eCorpoNet
eBankNet
System bankowości internetowej eBankNet umożliwia naszym klientom bardzo łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24h, dzięki czemu klient swobodnie i wygodnie realizuje swoje płatności oraz kontroluje swoje wydatki nie wychodząc z domu.

Jeśli jesteś osobą aktywną, otwartą na nowe rozwiązania, ceniącą niezależność, swój czas i wygodę, to nasze usługi przeznaczone są właśnie dla Ciebie. Aby uzyskać dostęp do eBankNet należy:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
 • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
 • hasła do systemu wydawane są w poufnej kopercie sposób bezpieczniejszy.
eCorpoNet
eCorpoNet to nowoczesny system bankowości Internetowej który umożliwia sprawne zarządzanie firmą. System umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich jak kredyt i karty płatnicze.

Funkcje systemu
W zakresie rachunków w złotych:

 • lista dostępnych rachunków bankowych,
 • szczegółowe informacje o rachunku bankowym,
 • bieżące aktualne saldo rachunku operacje z dnia bieżącego,
 • wyciągi bankowe z rachunku,
 • wyszukiwanie operacji w historii rachunku,
 • eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo – księgowego Klienta,
W zakresie przelewów:
 • tworzenie nowego przelewu,
 • tworzenie nowego przelewu ZUS,
 • import przelewów z systemu finansowo – księgowego Klienta,
 • lista przelewów,
 • eksport aktualnych statusów przelewów,
 • akceptowanie przelewu,
 • akceptowanie zbiorcze,
 • akceptowanie pojedyncze,
 • wycofanie akceptów,
 • przekazanie przelewu do realizacji,
 • usuwanie przelewów,
 • archiwum przelewów,
 • raporty z przelewów,
W zakresie obsługi bazy kontrahentów:
 • dodanie nowego lub edycja kontrahentów już wpisanych do bazy,
 • lista kontrahentów,
 • import kontrahentów z systemu finansowo – księgowego Klienta,

Dostęp do systemu jest możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu.