PROMOCJA NA KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM


Kredyt przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych przewidzianych w umowie kredytu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej).

  • minimalna kwota kredytu 50.000,00 zł
  • okres kredytowania do 25 lat (istnieje możliwość udzielenia kredytu do 30 lat na wniosek Klienta)
  • udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • spłata w dogodnych ratach malejących lub annuitetowych
  • dogodne terminy spłaty kredytu
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
  • profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku
  • promocja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku

 

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielanego dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brzegu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,34% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 400.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 647.731,95 zł, oprocentowanie zmienne 4,15% w stosunku rocznym (WIBOR 3M plus marża 2,09% obowiązująca po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości; do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.), całkowity koszt kredytu 247.731,95 zł (w tym: prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1.000,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 3.000,00 zł; odsetki 243.512,95 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00 zł, wpis do hipoteki 200,00 zł), spłata w 300 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych (rata wyrównawcza w wysokości 2.143,00 zł, 299 rat w wysokości 2.145,05 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.01.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. Zadzwoń lub odwiedź naszą placówkę. Telefon (77) 404 56 59, (77) 404 56 55