95014206_1617990338350034_1582925667413000192_n

W związku z trudnościami, jakie napotyka sektor przedsiębiorstw w obliczu pandemii koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Brzegu – podobnie jak inne banki z Grupy BPS – będzie upowszechniał wśród swoich Klientów wiedzę na temat rozwiązań dostępnych w ramach rządowej „Tarczy Antykryzysowej”. Zostały one opisane w Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców, przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Jak najszersze skorzystanie przez przedsiębiorstwa z opisanych w przewodniku rozwiązań może pomóc w ograniczeniu ryzyk związanych z ich działalnością.

Link do Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców PFR: https://pfr.pl/tarcza.html

Tarcza Finansowa PFR – przyjmowanie wniosków

Informujemy, że wnioski o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR można już składać w obu systemach bankowości elektronicznej (eBankNet oraz eCorpoNet). Po zalogowaniu do systemu z menu należy wybrać „Wnioski”, a następnie „Tarcza PFR”. Po wyborze rachunku, na który ma wpłynąć subwencja można przystąpić do wypełniania wniosku. Bank Spółdzielczy w Brzegu uczestniczy w programie TARCZA FINANSOWA PFR jako bank współpracujący z Bankiem BPS SA.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm uruchomiony przez Polski Fundusz Rozwoju. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa. Firmy, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutym 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego w związku z sytuacją epidemiologiczną mogą ubiegać się o dofinansowanie. Subwencja może być częściowo bezzwrotna (do 75%) pod warunkiem kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od jej otrzymania. 

Więcej szczegółów na temat programu znajdą Państwo na stronie www.pfr.plW przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Grupy BPS zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i firm oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe. Strona zwiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą którego  przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR. 

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Na stronie znajdą Państwo:

 • Informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym:
  • o warunkach finansowania dla mikro i MŚP
  • linki do dokumentów: „Najczęściej zadawane pytania” oraz „Przewodnika dla mikro, małych i średnich firm”
  • kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wyliczyć w jakiej wysokości mogą otrzymać wsparcie finansowe z PFR
  • dokument „Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP oraz jak określić liczbę pracowników w celu ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?”
  • informację jak się przygotować do złożenia wniosku
  • informację o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez PFR dla przedsiębiorców. 
 • Informacje o wybranych aspektach Tarczy Antykryzysowej 
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe, zawierające istotne informacje
  o programach pomocowych
 • Szkolenia –  informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.