Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 21 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Restauracji „Herbowa” w Brzegu, przy ul. Łokietka 15 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI.

Zebranie Przedstawicieli oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok ubiegły, zatwierdzi kierunki działania na rok bieżący.

Czynny udział w dyskusji przedstawicieli i zaproszonych gości oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełnić zadania i zwiększyć zakres działalności Banku Spółdzielczego.

ZARZĄD