Bank Spółdzielczy w Brzegu oferuje szeroką gamę produktów kredytowych dla osób fizycznych:
 • kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • kredyty gotówkowe
 • kredyty okolicznościowe
 • kredyty mieszkaniowe
 • kredyty hipoteczne
Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym udzielany jest w formie limitu kredytowego, który przy okazji każdorazowego zasilenia konta, obniża wartość zadłużenia. Tym samym odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty kredytu. Aby uzyskać kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym należy posiadać konto w naszym Banku, na które systematycznie wpływają dochody. Od tej kwoty uzależniona jest wielkość przyznanego limitu. Limit kredytowy przyznawany jest na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego odnowienia na następny okres.Najważniejsze zalety kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym:

 • łatwość uzyskania kredytu,
 • finansowanie dowolnych celów konsumpcyjnych,
 • spłata zadłużenia następuje automatycznie z bieżących wpływów na konto,
Kredyt gotówkowy
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dowolnych celów konsumpcyjny, skierowany do osób prywatnych, które uzyskują stałe dochody.Kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

 • warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez klienta zdolności do czynności cywilno-prawnych, zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia kredytu zgodnie z obowiązującą Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności
 • okres kredytowania do 5 lat
 • wykorzystanie i spłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
 • minimum formalności
 • oprocentowanie kredytu ustalone jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku
 • opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu w wysokości i na zasadach określonych w taryfie opłat i prowizji bankowych
Kredyt okolicznościowy
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dowolnych celów konsumpcyjny, skierowany do osób prywatnych, które uzyskują stałe dochody. Kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

 • warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez klienta zdolności do czynności cywilno-prawnych, zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia kredytu zgodnie z obowiązującą Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności
 • okres kredytowania do 10 miesięcy
 • wykorzystanie i spłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
 • minimum formalności
 • oprocentowanie kredytu ustalone jest w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku
 • opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu w wysokości i na zasadach określonych w taryfie opłat i prowizji bankowych
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie:

 • zakupu działki budowlanej;
 • zakupu wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nabycia własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu;
 • wykupu mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • spłaty zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
 • inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • inwestycji mieszkaniowych realizowanych dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  • budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 • zakupu domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, refinansowania kosztów poniesionych na wyżej wymienione cele, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.
 • wykupu udziału/ów lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; pod warunkiem, że Kredytobiorca zostanie jedynym właścicielem nieruchomości
 • warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez klienta zdolności do czynności cywilno-prawnych , zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia kredytu zgodnie z obowiązującą Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności
 • okres kredytowania do 25 lat
 • wykorzystanie i spłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
 • udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych.
 • waluta PLN
 • oprocentowanie kredytu ustalone jest w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku
 • opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu w wysokości i na zasadach określonych w taryfie opłat i prowizji bankowych
Kredyt hipoteczny
Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie przeznaczony jest na dowolny cel z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej. Kredyt nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków.

 • warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez klienta zdolności do czynności cywilno-Prawnych, zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia kredytu zgodnie z obowiązującą Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności
 • okres kredytowania do 15 lat
 • wykorzystanie i spłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
 • waluta PLN
 • oprocentowanie kredytu ustalone jest w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku
 • opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu w wysokości i na zasadach określonych w taryfie opłat i prowizji bankowych

Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.