ZARZĄD:
Bankiem kieruje trzyosobowy Zarząd Banku:
1. Leokadia Wilkowska – Prezes Zarządu
2. Adriana Morawińska-Auguścik – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych
3. Bożena Wdowiszewska- Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

RADA NADZORCZA:
Funkcje nadzoru i kontroli sprawuje siedmioosobowa Rada Nadzorcza Banku:
Kazimierz Zakowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Raczkowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Elżbieta Pustelnik – Sekretarz Rady Nadzorczej
Rafał Andruchów – Członek Rady Nadzorczej
Michał Czekajło – Członek Rady Nadzorczej
Modest Gogół – Członek Rady Nadzorczej
Anna Ogrodnik – Członek Rady Nadzorczej