W dniu 5 sierpnia 1947 roku Sąd Okręgowy w Brzegu zarejestrował Statut Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Brzegu pod firmą Powszechny Bank Spółdzielczy w Brzegu z odpowiedzialnością ograniczoną.

W 1950 roku Powszechny Bank Spółdzielczy w Brzegu zostaje przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą w Brzegu. Według zapisów wynikających z kronik w 1968 roku Bank działa już pod nazwą Banku Spółdzielczego w Brzegu.

Od dnia 1 lipca 1975 roku czyli dnia powołania Banku Gospodarki Żywnościowej wszystkie banki spółdzielcze zostały jego podstawowym ogniwem, a w dniu 29.05.1990 roku Bank Spółdzielczy w Brzegu zawarł umowę z Bankiem Gospodarki Żywnościowej o współpracy i współdziałaniu w sferze organizacyjnej, finansowej i gospodarczej celem rozwijania i doskonalenia działalności bankowej. Z dniem 1 stycznia 1995 roku nasz Bank przyłączył Bank Spółdzielczy w Mąkoszycach, a z dniem 1 listopada 1996 roku przyłączyliśmy Bank Spółdzielczy w Dąbrowie.

Zgodnie ze Statutem Banku siedzibą jest miasto Brzeg. Bank Spółdzielczy działa na terenie powiatu brzeskiego i opolskiego. Bank Spółdzielczy działa również na terenie powiatów: kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, oławskiego, prudnickiego, strzelińskiego, strzeleckiego oraz Opola miasta na prawach powiatu. Bank Spółdzielczy opiera się wyłącznie na rodzimym kapitale. Świadczy kompleksowe usługi klientom detalicznym, rolnikom, małym i średnim przedsiębiorstwom, instytucjom samorządowym. Bank kładzie nacisk na budowanie długotrwałych i bliskich relacji z Klientami. Jest instytucją prowadzącą działalność społeczno-kulturalną.

Pomagamy realizować przedsięwzięcia mające na celu rozwój środowisk lokalnych. Bank Spółdzielczy w Brzegu kontynuuje tradycje polskiej spółdzielczości bankowej.