ZARZĄD:
Bankiem kieruje trzyosobowy Zarząd Banku:

  • Leokadia Wilkowska – p.o. Prezes Zarządu
  • Adriana Morawińska-Auguścik – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Wdowiszewska – Członek Zarządu

RADA NADZORCZA
Funkcje nadzoru i kontroli sprawuje siedmioosobowa Rada Nadzorcza Banku:

  • Kazimierz Zakowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jan Raczkowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Ryszard Gawroniuk – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Rafał Andruchów – Członek Rady Nadzorczej
  • Modest Gogół – Członek Rady Nadzorczej
  • Anna Ogrodnik – Członek Rady Nadzorczej
  • Stanisław Prochowski – Członek Rady Nadzorczej