RADA NADZORCZA
Funkcje nadzoru i kontroli sprawuje ośmioosobowa Rada Nadzorcza Banku:

 • Kazimierz Zakowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jan Raczkowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Ryszard Gawroniuk – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Rafał Andruchów – Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Czekajło – Członek Rady Nadzorczej
 • Modest Gogół – Członek Rady Nadzorczej
 • Anna Ogrodnik – Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Prochowski – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD:
Bankiem kieruje trzyosobowy Zarząd Banku:

 • Leokadia Wilkowska – Prezes Zarządu
 • Adriana Morawińska-Auguścik – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych
 • Bożena Wdowiszewska – Członek Zarządu ds.handlowych