ZARZĄD:
Bankiem kieruje czteroosobowy Zarząd Banku:

 • Antoni Bender – Prezes Zarządu
 • Adriana Morawińska-Auguścik – Wiceprezes Zarządu
 • Bożena Wdowiszewska – Członek Zarządu
 • Leokadia Wilkowska – Członek Zarządu

RADA NADZORCZA
Funkcje nadzoru i kontroli sprawuje siedmioosobowa Rada Nadzorcza Banku:

 • Kazimierz Zakowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jan Raczkowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Ryszard Gawroniuk – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Rafał Andruchów – Członek Rady Nadzorczej
 • Modest Gogół – Członek Rady Nadzorczej
 • Anna Ogrodnik – Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Prochowski – Członek Rady Nadzorczej