ZARZĄD:

Bankiem kieruje trzyosobowy Zarząd Banku:

  1. Leokadia Wilkowska – Prezes Zarządu
  2. Adriana Morawińska-Auguścik – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych
  3. Bożena Wdowiszewska – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

RADA NADZORCZA:

Funkcje nadzoru i kontroli sprawuje siedmioosobowa Rada Nadzorcza Banku:

  1. Kazimierz Zakowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Jan Raczkowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Ryszard Gawroniuk – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Rafał Andruchów – Członek Rady Nadzorczej
  5. Michał Czekajło – Członek Rady Nadzorczej
  6. Modest Gogół – Członek Rady Nadzorczej
  7. Anna Ogrodnik – Członek Rady Nadzorczej