ZARZĄD:

Bankiem kieruje trzyosobowy Zarząd Banku:

 1. Leokadia Wilkowska – Prezes Zarządu
 2. Adriana Morawińska-Auguścik – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych
 3. Bożena Wdowiszewska – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

RADA NADZORCZA:

Funkcje nadzoru i kontroli sprawuje ośmioosobowa Rada Nadzorcza Banku:

 1. Kazimierz Zakowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Jan Raczkowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Ryszard Gawroniuk – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Rafał Andruchów – Członek Rady Nadzorczej
 5. Michał Czekajło – Członek Rady Nadzorczej
 6. Modest Gogół – Członek Rady Nadzorczej
 7. Anna Ogrodnik – Członek Rady Nadzorczej
 8. Stanisław Prochowski – Członek Rady Nadzorczej