Rachunek bieżący
Z myślą o Klientach prowadzących gospodarstwa rolne Bank Spółdzielczy w Brzegu stworzył rachunek, który daje możliwość gromadzenia oraz przechowywania swoich środków pieniężnych a ponadto umożliwia swobodny dostęp do posiadanego rachunku dzięki różnorodności usług świadczonych przez nasz Bank.

Przeznaczenie rachunku

Rachunek służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności.

Dla kogo?

Rachunek rolniczy przeznaczony jest dla rolników indywidualnych.

Korzyści:

 • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych,
 • możliwość korzystania z atrakcyjnych kredytów,
 • wyciągi bankowe sporządzane są po każdej zmianie salda,
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń finansowych,
 • możliwość otrzymywania informacji o zmianach salda na rachunku poprzez sms’a,
 • możliwość korzystania z usługi internetowej 24h eBankNet
 • możliwość korzystania ze stałych zleceń i poleceń zapłaty.
Waluta PLN
Minimalna wpłata – nie występuje

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków. Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Rozliczenia gotówkowe dokonywane są:

 • poprzez wpłatę gotówki na wskazany rachunek,
 • w drodze realizacji czeku gotówkowego,
 • przy użyciu karty bankowej (płatniczej),
 • na podstawie innego dowodu bankowego.
Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są:

 • na podstawie polecenia przelewu,
 • na podstawie polecenia zapłaty,
 • w drodze realizacji czeku rozrachunkowego,
 • poprzez obciążenie rachunku przez Bank wewnętrzną notą memoriałową z tytułu pobranych prowizji i opłat,
 • przy użyciu karty bankowej (płatniczej),
 • w innej formie, na zasadach obowiązujących w Banku.
PŁATNOŚCI
Płatności krajowe
Płatności krajowe w PLN są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu.

W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.Również prowadzimy opłaty kasowe rachunków między innymi:

 • Gaz
 • Prąd
 • Telekomunikacja Polska
 • Telefonia Komórkowa
 • Urząd Skarbowy – Podatki
 • Oraz pozostałe opłaty realizowane na konta odbiorców
Przelewy krajowe i zagraniczne
Bank Spółdzielczy w Brzegu  realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych. Oferujemy następujące rodzaje przekazów:

 • przelew SEPA
 • przelew regulowany
 • przekaz internetowy (możliwość odbioru przekazu wyłącznie dla klientów indywidualnych)
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
eBankNet
System bankowości internetowej eBankNet umożliwia naszym klientom bardzo łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24h, dzięki czemu klient swobodnie i wygodnie realizuje swoje płatności oraz kontroluje swoje wydatki nie wychodząc z domu.

Jeśli jesteś osobą aktywną, otwartą na nowe rozwiązania, ceniącą niezależność, swój czas i wygodę, to nasze usługi przeznaczone są właśnie dla Ciebie. Aby uzyskać dostęp do eBankNet należy:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
 • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
 • hasła do systemu wydawane są w poufnej kopercie sposób bezpieczniejszy.
SMS
Wybierając usługę SMS zyskujesz możliwość kontrolowania wpływów i wydatków na rachunku. Wystarczy złożyć dyspozycję aktywacji w placówce Banku Spółdzielczego w Brzeg, a będziesz otrzymywać komunikaty SMS o zmianie salda na rachunku.