Rachunek bieżący
Rachunek bieżący przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych jest dostosowany do potrzeb wspólnoty, pozwalającym na komfortową obsługę.

Wybierając rachunek dla wspólnot mieszkaniowych zyskujesz:

 • możliwośćprowadzenia rachunków pomocniczych
 • nieograniczony dostęp do rachunku poprzez system bankowości internetowej
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych
 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • możliwość korzystania z kredytów na remont
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS.
Rachunek pomocniczy
Rachunek pomocniczy to idealne rozwiązanie dla generowania środków przeznaczonych na ściśle określony cel.

Wybierając rachunek pomocniczy zyskujesz:

 • możliwość kontrolowania wydatków przeznaczonych na określony cel
 • dostęp do rachunku poprzez system bankowości internetowej.
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
eCorpoNet
eCorpoNet to nowoczesny system bankowości Internetowej który umożliwia sprawne zarządzanie firmą. System umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich jak kredyt i karty płatnicze.

Funkcje systemu:

W zakresie rachunków w złotych:

 • lista dostępnych rachunków bankowych,
 • szczegółowe informacje o rachunku bankowym,
 • bieżące aktualne saldo rachunku operacje z dnia bieżącego,
 • wyciągi bankowe z rachunku,
 • wyszukiwanie operacji w historii rachunku,
 • eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo – księgowego Klienta,

W zakresie przelewów:

 • tworzenie nowego przelewu,
 • tworzenie nowego przelewu ZUS,
 • import przelewów z systemu finansowo – księgowego Klienta,
 • lista przelewów,
 • eksport aktualnych statusów przelewów,
 • akceptowanie przelewu,
 • akceptowanie zbiorcze,
 • akceptowanie pojedyncze,
 • wycofanie akceptów,
 • przekazanie przelewu do realizacji,
 • usuwanie przelewów,
 • archiwum przelewów,
 • raporty z przelewów,

W zakresie obsługi bazy kontrahentów:

 • dodanie nowego lub edycja kontrahentów już wpisanych do bazy,
 • lista kontrahentów,
 • import kontrahentów z systemu finansowo – księgowego Klienta,

Dostęp do systemu jest możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu.

SMS
Wybierając usługę SMS zyskujesz możliwość kontrolowania wpływów i wydatków na rachunku. Wystarczy złożyć dyspozycję aktywacji w placówce Banku Spółdzielczego w Brzeg, a będziesz otrzymywać komunikaty SMS o zmianie salda na rachunku.