IMG_4490
W dniu 14.06.2022r. Bank Spółdzielczy w Brzegu uczestniczył w wydarzeniu pod nazwą „Dzień Kariery” organizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 imienia Jana Kochanowskiego w Brzegu.

 
Pracownicy Banku uczestniczyli aktywnie w spotkaniu z uczniami, przedstawili prezentację multimedialną, która miała przybliżyć specyfikę pracy bankowca i zachęcić do podjęcia tego zawodu w przyszłości. Uczniowie odwiedzili również w tym dniu siedzibę centrali, mieli możliwość zobaczyć „na żywo”, jak wygląda praca w Banku. Bank Spółdzielczy w Brzegu jest otwarty na współpracę z innymi instytucjami, chętnie przyjmuje gości i angażuje się w lokalne wydarzenia.