Bank Spółdzielczy w Brzegu prowadzi kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego. Wygodna i nowoczesna obsługa pozwala na swobodne i bezpieczne zarządzanie rachunkiem.

Wybierając ofertę w Banku Spółdzielczym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego zyskujesz:

  • rachunek bieżący
  • rachunek pomocniczy – służy dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele.
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością;
  • korzystanie z kredytu odnawialnego w rachunku;
  • korzystanie z kart płatniczych;
  • korzystanie z usługi eCorponet, SMS;
  • korzystanie z innych usług oferowanych przez bank w ramach rachunku zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach.