ROR Konto osobiste
Bank Spółdzielczy w Brzegu posiadaczom konta ROR oferuje:
 • Stały dostęp do środków po przez bankowość internetową eBankNet 24h
 • Realizowanie płatności po przez zlecenie stałe, polecenie zapłaty, przelewu;
 • Szybki, łatwy i bezpieczny dostęp do środków na koncie po przez kartę płatniczą Visa Classic Debetową;
 • Ponad 4000 bezprowizyjnych bankomatów dostępnych w całym kraju;
 • Dodatkowe środki w postaci kredytu odnawialnego w rachunku;

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR może zostać otwarty w bardzo szybki sposób przez osoby fizyczne, rezydentów lub nierezydentów na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

Rachunek ROR PLUS
Rachunek ROR PLUS to możliwość dogodnego dysponowania środkami. Wybierając rachunek ROR PLUS zyskujesz:
 • bezpłatne prowadzenie rachunku;
 • bezpieczeństwo przechowywanych środków;
 • wypłaty bez utraty naliczonych odsetek;
 • kapitalizacja odsetek co miesiąc po atrakcyjnym oprocentowaniu;
 • możliwość dokonania jednej bezpłatnej wypłaty w miesiącu;
 • możliwość dokonywania wpłat w czasie trwania umowy;

Jest to rachunek dla osób ceniących sobie wygodę i swobodę w oszczędzaniu bo dzięki temu sami klienci decydują kiedy i ile chcą sobie wpłacić na konto.

Rachunek oszczędnościowy A’Vista
Rachunek oszczędnościowy A’Vista przeznaczony jest dla osób fizycznych którzy otrzymują od Banku:
 • Książeczkę oszczędnościową;
 • Możliwość wyboru kwoty jaką chcą wpłacić bądź wypłacić;
 • Dowolny termin realizowania wpłat bądź wypłat;
 • Brak opłat za prowadzenie rachunku;
 • Odsetki od wkładu podlegają kapitalizacji na koniec roku kalendarzowego;
Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997) implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 214):

1. Dostęp do rachunku podstawowego pozwoli konsumentom na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych).

2. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:

 • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy),
 • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych,
  w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu
  do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia więc: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej
(z wyłączeniem kart kredytowych).

3. Dostawca usług płatniczych jest obowiązany oferować podstawowe rachunki płatnicze w walucie polskiej.

4. Dostawca usług płatniczych obowiązany jest do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie.

5. Dostawca usług płatniczych może pobierać opłaty za:

 • wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (tj. polecenia przelewu)  po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji zleconych przez konsumenta,
 • wykonanie każdej następnej transakcji płatniczej przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (tj. wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium RP po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji na rzecz konsumenta.

Opłaty te nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy przez tego dostawcę za taką samą usługę powiązaną z jakimkolwiek innym rachunkiem płatniczym prowadzonym przez dostawcę.

6. Dostawca usług płatniczych nie może pobierać od konsumenta innych opłat  za świadczenie usług związanych z prowadzeniem podstawowego rachunku płatniczego poza powyższymi, ale może pobierać opłaty za wykonywanie transgranicznych transakcji płatniczych. Opłaty za te transakcje nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy przez tego dostawcę w odniesieniu do transakcji tego rodzaju, wykonywanych w ramach jakiegokolwiek rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę.

7. Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe (istnieje jedynie możliwość rozliczania przez dostawcę usług płatniczych transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku). Konsument posiadający rachunek podstawowy będzie mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi, bowiem z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe.

8. Dostawcy usług płatniczych nie mogą pobierać opłaty za wydanie karty płatniczej (debetowej) do rachunku podstawowego.

9. Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Pliki do pobrania:

BFG
Arkusz informacyjny deponenta dotyczący Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Plik do pobrania:

PŁATNOŚCI
Płatności krajowe
Płatności krajowe w PLN są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu.

W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.Również prowadzimy opłaty kasowe rachunków między innymi:

 • Gaz
 • Prąd
 • Telekomunikacja Polska
 • Telefonia Komórkowa
 • Urząd Skarbowy – Podatki
 • Oraz pozostałe opłaty realizowane na konta odbiorców
Przelewy krajowe i zagraniczne
Bank Spółdzielczy w Brzegu  realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych. Oferujemy następujące rodzaje przekazów:

 • przelew SEPA
 • przelew regulowany
 • przekaz internetowy (możliwość odbioru przekazu wyłącznie dla klientów indywidualnych)
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
eBankNet
System bankowości internetowej eBankNet umożliwia naszym klientom bardzo łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24h, dzięki czemu klient swobodnie i wygodnie realizuje swoje płatności oraz kontroluje swoje wydatki nie wychodząc z domu.

Jeśli jesteś osobą aktywną, otwartą na nowe rozwiązania, ceniącą niezależność, swój czas i wygodę, to nasze usługi przeznaczone są właśnie dla Ciebie. Aby uzyskać dostęp do eBankNet należy:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
 • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
 • hasła do systemu wydawane są w poufnej kopercie sposób bezpieczniejszy.
SMS
Wybierając usługę SMS zyskujesz możliwość kontrolowania wpływów i wydatków na rachunku. Wystarczy złożyć dyspozycję aktywacji w placówce Banku Spółdzielczego w Brzeg, a będziesz otrzymywać komunikaty SMS o zmianie salda na rachunku.